Ett oväntat kulturantropologiskt verk.

Samtalet den 11 december slutade i en oväntad, närmast chockartad, insikt; tänk om reklam också är del av det kulturantropologiska studiekomplexet! Tanken är hämtat ur vår bok där Madison-legenden Carl Ally citeras. Det ska vara i USA som någon vågar dra sådana slutsatser. För övrigt var samstämmigheten stor, det vill säga att ännu idag, alltså även i denna “extremt nya” tid, är det mesta sig likt när det gäller kommunikation, kreativitet och allt som skapar dess förutsättningar. Farhågan att boken ska ses som ren “historia” kom helt på skam. Samtalet fördes i en panel som var och en från sin stol kunde se betydligt längre, till och med in i framtiden. Kanske är boken mer än en “reklambok”? Det antydde Peter Tillberg i sin anmälan i Svd som menar att den “tilltalar även vanliga dödliga”.