Moderna Muséet ville göra utställning på boken!

Allt var klart för utställning på Moderna Muséet i Malmö. Utställningen beställd av MM:s ledning i Stockholm.Reklambranschen (via Komm) hade lovat bistå med finansieringen. Då hoppar MM:s ledning i Malmö av. Märkligt med tanke på att den goda iden bottnade i att MM samtidigt ställer ut Andy Warhol, reklamannen som skapade konst som ser ut som reklam, som nu tillhör världens dyraste. En utställning som visar det bästa svensk reklam åstadkommit (1964-95) hade kunnat hjälpa en konstintresserad allmänhet att bättre förstå Warhols storhet. Nu blev det inte så. Malmö var perfekt även av andra skäl: det var där den revolution som boken berättar om tog fart med artister som John Melin, Anders Österlin (konstnär), Per Henry Ricxher, Sören Blanking, Kurt Lundkvist. Tips: se utställningen, köp boken och gör din egen analys.