Vad säger Bibliotekstjänst?

Ur BTJ-häftet nr 12.2019 . Lektör: Jan Olof Svensson:

“Lars Falk, Claes Bergquist och Kurt Lundkvist har mycket gedigen erfarenhet av marknadsföring, reklam, kommunikation och journalistik. Öga mot Öga kan med fördel läsas av de som utbildar sig i dessa ämnen. Författarna vill genom boken återge vad den kreativa revolutionen på 60-talet innebar, varför den behövdes, vad som blev resultatet och vad den har att lära dagens och morgondagens kreatörer och kommunikatörer. I denna fältrapport som boken utgör återges berättelsen om den reklam som bröt ny mark genom att använda kommunikationskonsten uråldriga verktyg för sina ändamål. Detta är ett mycket välgjort och rikt illustrerat monument berättat med den helikoptersyn som följer av femtio års erfarenhet och eftertanke”.